Home / Products / Security Seals / Barcoded Seals / Plastic Truck Seals – Model 4001 (2)

Plastic Truck Seals – Model 4001 (2)

75

Model 4001 POLY TEK TIV is an economical fixed length plastic truck seal. Ideal for securing trailer doors, containers, rail cars, and equipment. Stock seals ship right way, custom printed truck seals take 3 weeks.

Application

Clear
Contact us

OUR CATALOG

Rồng xanh seal tin tưởng có thể phục vụ tốt cho thị trường Việt Nam trong lĩnh vực an toàn và bảo mật cho hàng hóa.

Sản phẩm tốt giá thành cạnh tranh


với kinh nghiệm và thành công trong việc nghiên cứu, tìm tòi, phát triển các sản phẩm Seal niêm phong, khóa niêm phong đặc trưng - Phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, thỏa mãn nhu cầu ứng dụng riêng biệt của mọi khách hàng.

Zalo Zalo Zalo
X